در روتردام هلند خانه های مکعبی شکلی توسط معمار معروف پیت در سال ۱۹۸۴ طراحی و ساخته شده و تعداد آن به ۳۸ مکعب می رسد هر آپارتمان ۱۰۰ متر مربع و ۱/۴ فضای خانه بدلیل نوع معماری مکعبی بلا استفاده است. هر خانه نشان یا درخت و تمام خانه ها با هم یک جنگل را به تماشا می گذراند.