حج 97

اولین نشست رئیس حج وزیارت ایران با وزیرحج عربستان در زمینه حج 97

اولین نشست رسمی مذاکرات حج 97 بین هیئت حج جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمید محمدی
و مسئولین حج عربستان با ریاست محمد طاهر بنتن وزیر حج و عمره عربستان در مقر وزارت حج عربستان
در جده برگزار شد.

در این مذاکرات که برای تدوین برنامه های حج 97 سال آتی برگزار می شود، هیئت حج جمهوری اسلامی
ایران بر لزوم فراهم شدن بستر  ارایه خدمات مطلوب در کنار تامین امنیت و حفظ عزت و کرامت حجاج ایران تاکید كرد.