ممنوعیتها در پرواز، هرگز این کارها را در هواپیما انجام ندهید

سفرباهواپیما می تواند برای شما تجربیات شیرین و فراموش نشدنی ای را بوجود بیاورد، ممنوعیتها در پرواز اشاره دارد به اینکه سوار شدن در هواپیما نکاتی دارد که اگر آن ها رعایت نکنید شاید تجربه دلچسب سفر شما کمی مکدر شود. برای سلامتی و راحتی خود هم که شده هرگز نباید آن ها را در […]