افرادی که از پرواز کردن هراس دارند و استرس لذت پرواز را از آنها میگیرد بدون شک  سال خوشی را سپری کرده اند چرا که سال ۲۰۱۷ به طور رسمی رکورد امن ترین سال در سفرهای هوایی را به خود اختصاص داد و علاوه بر اینها شلوغ ترین سال نیز بوده است.

در سال ۲۰۱۷ بیش از ۳۵ میلیون پرواز به نقاط مختلف جهان صورت گرفته که فقط ۱۱۱ پرواز آن با حادثه مواجه بوده است و در این میان فقط دو حادثه منجر به مرگ و آسیب دیدگی شده است. این یعنی در بین هر ۱۶ میلیون پرواز فقط یک آسیب گزارش شده است. در کنار رشد ترافیک هوایی که در این سال ۳% بوده است و پایین بودن حوادث و آسیب ها ، به نظر می رسد هواپیماها و مسافران هوایی بهترین سال خود را سپری کردند. سال ۲۰۱۷ ، سومین سال متوالی در کاهش حوادث هوایی بود که رکورددار نیز می باشد.

حتی این گزارش نشان می دهد در بیشتر مواقعی که هواپیماها با مشکل و حادثه مواجه شده اند به خوبی توانسته اند سالم و بدون آسیب در نقطه ای به زمین بنشینند که این خود یکی از نقاط قوت و پیشرفت در صنعت هوانوردی محسوب می شود. هرچند نمی توان از این مساله که برخی از ایرلاین ها از بقیه بهتر و امن تر هستند نیز گذشت. در این میان هواپیمایی توانست برای چهارمین سال متوالی عنوان امن ترین خط هوایی جهان را به خود اختصاص بدهد.